Välkommen


Vi erbjuder:

  • utredningar när ADHD, autism, Aspergers syndrom eller andra svårigheter inom autismspektrumtillstånd misstänks
  • föräldrastöd
  • handledning
  • föreläsningar på uppdrag
  • samtal med barn och unga
  • utbildning på uppdrag


Vi har erfarenhet från BUP, Habiliteringscentrum, skola och näringslivet. Vi har erfarenhet av barn som är adopterade. Vi välkomnar barn, unga, föräldrar, skolor och myndigheter att kontakta oss.


Vi arbetar i Västmanland med omnejd.


Specialpedagog Anneli Cajander

Leg Psykolog Maria Söderlund Alm

Leg Psykolog Sara Ulfvebrand 

Vi kan barn, unga och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar!